Tuesday, September 20, 2016

Nataraja service IAllah Allah Cauveri Versionಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡು ನಟರಾಜ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಿತ್ರದ ಅಲ್ಲಾ ಯಾ ಅಲ್ಲಾ... ಈ ಹಾಡಿಗೆ
ಸದ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ಸಾಲುಗಳು.. ಕೇಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

ಗಾಯಕರು : ರವಿಕಿರಣ್ ಎಸ ಎಮ್

ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸತೀಶ್ ಎ .ಎಸ್

No comments:

Search This Blog